Sommeren er over, og vi har gått inn i en ny årstid. 

Samtidig som norske myndigheter har sluppet opp på de strenge restriksjonene, så har aktiviteten tatt seg opp på Solåsen Pilegrimsgård. Gjennom sommeren hadde vi husfolk som tok imot pilegrimer og andre besøkende. I august hadde vi en 10-dagers retreat, ledet av Joachim F. Grün og Inge Merete Gross, og i september utdannelsesretreaten “Helliggjørelse” i samarbeid med “Fø mine lam”

Fra 20. september er det en ny 10-dagers retreat på Solåsen ledet av Grün og Gross. Den samme type retreat vil også bli arrangert i april neste år. 

Se kommende retreater her

Peterstiftelsens kall og visjon

Peterstiftelsen arbeider oftest med den enkelte, særlig i åndelig veiledning. Vi gir også husrom for gjester som bare ønsker å være i ro på Pilegrimsgården. Hvis de ønsker det, kan de få en samtale underveis. Målet er å hjelpe den enkelte til et personlig møte og relasjon til Gud gjennom bønn.

Gjennom egen erfaring, utdanning og supervisjon er vi særlig forpliktet på den ignatianske veiledningstradisjonen. I mange år har vi gjennomført utdanningsretreater for veiledere på Pilegrimsgården. Vi bruker i tillegg andre veiledningstradisjoner fra kirkens rike erfaring. Siden det i dag er mange retreatsteder, har vi nå få klassiske retreater på Pilegrimsgården. Vi tilbyr i dag nye retreater og tilrettelagte retreatopphold for enkeltpersoner og skreddersydde retreater for grupper. Mange av våre undervisningsdager (retreatdøgn med innføring i et tema) og retreatskolemoduler kan også kombineres med personlige retreatdager.

Det endelige målet med bønn er å lære å be uavlatelig (Lk. 18,1; Ef 6,18; 1 Tess 5,17) for alltid å leve sammen med Gud. Det er den kristne mystikkens vei, eller det vi kaller “kontemplasjon”.

Vår forening med Gud kan hindres av vår egosentrisitet, og våre personlige “tilbøyeligheter” som kan føre til synd. Ved å få hjelp til selverkjennelse og til å sette grenser kan det skje en større frigjøring. Ulike former for faste og grensesetting kan være til hjelp.

Les mer om Peterstiftelsens retreatarbeid her

Tre med høstfargede løv. Retreater