Åndelig veileder (ut)dannelse

  Åndelig veiledning er et fag, som det tar tid [...]