Peterstiftelsens retreater for det kommende året er ute. Meld deg på nå!

På Solåsen Pilegrimsgård finner Peterstiftelsens retreater sted. Solåsen ligger idyllisk til på en solrik åskam rett ved Oslofjordens sørlandsperle i Son. Velkommen til deg/dere som er underveis og vil finne ro og føde for kropp og sjel.

Vi starter året med et faste- og bønnedøgn den 28.-29. januar. Tema er “barnet”. I februar har vi retreat for studenter i studieprogrammet “Fø mine lam” 11. – 13. februar. Dette er et oppfølgingsprogram for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud.

I mars har vi to retreater. Den første er i samarbeid med Bibelskolen i Grimstad (BiG). Den har fått tittelen “Å søke Kristus på bønnens vei”, og er en helg viet bønnen og det indre livet, spesielt for deg som er tidligere student ved Bibelskolen i Grimstad (BiG), men den er også åpen for andre om plassen tillater det. Tidligere BiG-studenter kan gjerne ta med en venn. 14. – 17. mars er det årsretreat for prester i Johanneskretsen.

I april har vi 10 dagers stille retreat (1/3 av 30-dagers retreat), som er fullt påmeldt per dags dato. Det er mulig å sette seg på venteliste om det skulle komme forfall. 23. – 27. mai er det retreatskole – en retreat for de som skal bli åndelige veiledere.

Juni starter med et nytt faste- og bønnedøgn, 5 – 6. juni. Ikke mange dagene senere har vi “Jesusbønn – på vei mot kontemplasjon”, 10. – 12. juni. Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan være vanskelig å forstå og gripe, så vi hopper ofte over denne utfordringen. Ørkenfedrene og den ortodokse kirke lærer «Jesusbønnen» som veien til uavlatelig bønn. Denne bønnen er også kalt hjertebønnen.

8. – 14. august har vi Die deutsche Woche, Den tyske uke, på Solåsen. Det blir fordypning i ett eller flere teologiske tema i tillegg til tidebønner.

5. – 16. september har vi en ny 10 dagers retreat. Dette er en 30 dagers stille retreat som er delt i 3 deler. Veiledere er Joachim F. Grün og Inge Merete Gross.