I Pilegrimsbrevet som kom ut i desember har vi forsøkt å fortelle litt mer om vårt kall og profil. Peterstiftelsen deler sitt arbeid opp i tre deler, og i alt dette ligger enhet som fundament. 

Denne romjulen forteller stifteren av Peterstiftelsen, Joachim F. Grün, om de ulike delene av visjonen på vår nettside. Første del kan du lese her. Andre del leser du i denne artikkelen:


2. Hodets erkjennelse av apostolisk enhet. Med andre ord hva Jesus mente når Han sa: «Lære dem å holde alt jeg har befalt dere» (Mt 28,20).

Teologihodets opplysning gjennom undervisning, publikasjoner og utdanning

dame leser bibelen utendørs

I tråd med Peterstiftelsens visjon har vi fra begynnelsen av vektlagt hjertet sammen med hodet, hjertets bønn og sannhetens- og virkelighetens erkjennelse. Foto: Ben White on Unsplash

I tråd med Peterstiftelsens visjon har vi fra begynnelsen av vektlagt hjertet sammen med hodet, hjertets bønn og sannhetens- og virkelighetens erkjennelse. Vår tid trenger helbredelse av vårt hjerte, men også våre tanker om oss selv og Gud. På bønnens vei vandrer vårt hode inn i vårt hjerte. Våre tanker blir sannere via bønn i våre hjerter og i hodet, ved å lære å skjelne ånder, og ved å bli ett med den apostolisk overleverte tro. 

Dens enhet finnes i fortiden, men den vokser også sammen med Jesu kropp «inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.» (Ef 4:13). Vår økumeniske endelige enhet ligger i framtiden.

Troens apostoliske enhet tjener vår 2. avdeling (Utdanning & Publikasjoner) i vår visjon. Det skjer via publikasjon og særlig i vårt tidsskrift «Over Alt» og Retreatskolen.

Siden opprettelsen av vårt retreatsenter Solåsen Pilegrimsgård i 1997 har vi derfor utviklet denne skolen, som gir innsikt i den mystiske eller bønnens teologi. Vi vektlegger også nyreligiøsitet ved å skjelne ånder, og utdanning i åndelig veiledning. Vi har videreutdannet prester og lekfolk fra Norge og utlandet i mange år. Nå har retreatskolen blitt innlemmet i vår utdanning i åndelige veiledning, og vårt supplerende dannelesesprogram for teologi-studerende (Fø Mine Lam). Mange år har vi arbeidet for et rom i DNK for apostolisk konservative prester og menigheter, som vil bevare og fordype den felleskristne tro. Vi har i det siste sammen med Frimodig Kirke vært i samtaler med biskoper i DNK. Slik håper vi å kunne bidra til å bevare den enheten i DNK som fortsatt finnes, og som kan rydde veien for nye prester.

Tidsskriftet «Over Alt» startet vi i 1988 sammen med andre retreatsteder. Dette som oppfordring til meg fra Edin Løvås, som et første tidsskrift for bønn, meditasjon og kristusmystikk – nå for Kristen spiritualitet og Åndelig veiledning.

Joachim F. Grün, forstander og daglig leder ved Peterstiftelsen.