Vår visjon:

Enhet i Kristus

Retreat & Åndelig Veiledning

Teologi & Utdanning

Øko-kommunitet

Johanneskapellet

Døgnåpent for stillhet og bønn
Solåsens lille kapell ble økomenisk innviet i 1998, og har siden den gang stått åpent for enhver hele døgnet, året rundt.

Her er mulighet for stille bønn, lystenning, meditasjon og tilbedelse. Hver uke ber vi for bønnelappene som blir lagt i kurven.

Alle, som ønsker, kan ta del i stedets bønne-fellesskap eller søke stillhet og ettertanke. Klokkene i tårnet varsler bønnetidene.

08:30 Morgenbønn
12:00 Middagsbønn

Solnedgang utsikt over oslofjorden

Siste innlegg

Støtt oss

Peterstiftelsen er en organisasjon som omsetter lite verdier, og trenger derfor din støtte for å kunne fortsette vårt arbeide. Du kan støtte oss på flere måter. Vil du være vår venn og støttespiller? Vi trenger deg som kunne tenke deg å gi av din tid eller ressurser til stedet og arbeidet vårt – mye eller lite!

Studentarbeidet “Fø mine lam”

Brenner du for at unge skal gå inn i tjeneste i kirke og misjon? Peterstiftelsen er med å rekruttere og følge opp studenter gjennom studentarbeidet “føminelam.no“. For at vi kan gjennomføre dette er vi avhengig av å få opp givertjenesten. Dersom 30 personer gir 300 kr i mnd. kommer vi godt i gang. Peterstiftelsen er inne under ordningen med skattefradrag. Givertjenste tegner du her.

Fast givertjeneste med skattefradrag

Siden 1987 har Peterstiftelsen arbeidet for kristen enhet på apostolisk grunn gjennom retreater, åndelig veiledning, retreatskole og tidsskriftet Over Alt. Vi er avhengig av givere for å kunne drive dette viktige arbeidet videre. Ønsker du å støtte oss?

Her kan du registrere deg som fast giver med skattefradrag. Siden 2018 gis det 23 % fradrag for gaver opptil 40 000 kr.

Bli fast giver her.

Støtt oss

Vi er inne i en spennende nysatsningstid vedrørende de nye utdaninngstilbudene.

Til det trenger vi din støtte! Vi du være med? Du kan støtte virksomheten på Solåsen på flere måter:

  • Be for oss! Be om velsignelse over stedet og at mennesker som kommer til Solåsen får møte Gud.
  • Vi trenger frivillige husfolk som kan hjelpe til med måltidene på retreater og når vi arrangerer egne kurs.
    Ta kontakt med daglig leder Joachim F. Grün (mob. 415 49 415) eller styreleder Øivind Refvik (mob. 412 32 004) om du har lyst og mulighet til å gi oss av tiden din.
  • Kanskje kan du kan vie oss noen dugnadstimer? Vi har store praktiske behov på stedet.
    Eller kanskje vil du bidra f.eks. med bakverk til et av våre arrangementer? Ta kontakt!